Fit Sports
logo
Projekt Evropské unie

Chcete zažít neuvěřitelné zážitky a spoustu zábavy ?

Tak právě pro Vás máme připravené následující kurzy

Neváhejte a přihlaste se na některou z aktivit

Od kolika let začít aneb první kroky

Před tím než se rozhodnete zda-li vaše dítě vyzkouší in-line bruslení, je dobré se zamyslet, co vlastně od tohoto sportu a výkonů své ratolesti očekáváte.


www2.jpg
Chcete, aby se váš sportovec stal Martinou Sáblíkovou? Bude jezdit na mezinárodní závody a s cílem získat co nejvíce medailí? Anebo chcete, aby bruslení se stalo pro vaše dítě celoživotním sportem a získalo k aktivnímu pohybu vztah? Pokud chcete ve vaší ratolesti vypěstovat celoživotní vztah ke sportu, pak tato kniha je určená právě pro vás.


Od kolika let tedy začít?

Tak tuto otázku pokládají mnozí rodiče, kteří mají zájem o sportovní růst svých ratolestí. Bohužel ale jednoznačnou odpověď nelze podat. Vše záleží na zájmu dítěte, jeho motorických a duševních schopnostech. Důležité je i sociální prostředí, ve kterém se budoucí sportovec pohybuje, materiální možností rodiny a celá řada dalších faktorů.

Dokonce mnohé maminky po porodu využívají in-line brusle k zlepšení své kondice a k pohybu na čerstvém vzduchu a tak je možné seznamovat dítě s bruslením v jízdě s kočárkem. V pozdějším věku lze využít speciálních vozíků, ve kterých rodiče vyrážejí na brusle třeba s kojencem. I takovým to způsobem můžete postupně svou ratolest přivykat na velmi zajímavý sport. V tomto případě ovšem, nepoužívejte krosny na záda, poněvadž v důsledku různých nerovností na trati, může hrozit pád vzad.

Odborníci se shodují na období od 3 do 5 let věku dítěte, kdy už je dítě schopno první kroky na in-line bruslích učinit. S prvními kroky lze však začít již dříve, ale zde se jedná spíše o seznamování s prostředím. To ale neznamená, že vaše ratolest nemůže začít s bruslení později. Tato aktivita je krokem k samostatnosti a dítě na ně musí být zralé. Může se stát, že vyzkouší tento sport až v pozdějším věku. Pokud má však chuť se tuto aktivitu naučit, tak to vůbec nevadí.

Nejvhodnější věkové období pro učení mezi 6. a 10. rokem věku. V případě hromadnější výuky ve školkách, in-line kurzech či malých kolektivech, tak v tomto věkovém rozmezí nejsou podstatné rozdíly v tělesném a duševním vývoji chlapců a děvčat, a proto je možné učit děti společně. Nesmí se však zapomenout na to, že organismus dětí je v tomto věku na počátku vývoje a nadměrné zatěžování by mohlo mít škodlivý vliv na zdraví dítěte. Podstatné je děti do učení nenutit, a především vytvářet podmínky k tomu, aby bruslily rády.

16.05.2021 @ 23:42

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 12 18 23 Next »