Fit Sports
logo
Projekt Evropské unie

Chcete zažít neuvěřitelné zážitky a spoustu zábavy ?

Tak právě pro Vás máme připravené následující kurzy

Neváhejte a přihlaste se na některou z aktivit

Fyziologické aspekty inline bruslení

Vliv inline bruslení na tělo (fyziologické aspekty bruslení)Lidské tělo tvoří velmi složitý pohybový systém, složený z jednodušších subsystémů. Pohyb bruslaře má značnou rozmanitost, která je dána množstvím pohybových akcí, různorodostí vnějších podmínek jako je například členitost terénu, měnící se rychlost, a
složitostí stavby a funkci hybného systému lidského těla.
www7.jpg

Při inline bruslení jsou především posilovány svaly nohou a to stehenní, lýtkové, holenní. Nelze ovšem opomenout další významné skupiny a to hýždˇové a zádové svaly,trapézový a deltový. Kromě svalové zátěže, při níž se spaluje velké množství energie, se při bruslení zvyšuje kapacita plic, zlepšuje se funkce oběhového systému, urychluje se látkové výměna, posiluje se obranyschopnost organismu a vegetativní nervový systém. Při bruslení se také příznivé rozvíjí koordinace a rovnováha.


In-line bruslení je z hlediska získání kondice nejčastěji srovnáváno s béhem a cyklistikou. Ve srovnání s během je bruslení např. mnohem šetrnější ke kloubům než běh, při kterém jsou klouby velmi namáhaný (zejména běháte-li po asfaltových chodnících či betonu).


Zároveň je ale potřeba říci, že pro zvýšení fyzické kondice- tedy aerobního zatížení, je běh nenahraditelný. Anaerobní zatížení bez přítomnosti kyslíku, kdy se kyslík získává z energetických zdrojů organismu a nikoli z plic (tzv. práce na kyslíkový dluh), je u bruslení vetší než u běhu či cyklistiky. Je to dáno tím, že při bruslení se mnohem efektivněji trénují již zmíněně velké svalové skupiny – stehenní a hýžďové svaly a dále více pracují přitahovače dolních končetin a svaly boků, které u běhu a cyklistiky nejsou tak výrazně zatěžovány. Díky tomu je tedy pro ty, kteří chtějí snížit tělesný tuk a zároveň zpevnit svalstvo, in-line bruslení výhodnější než běh či cyklistika.
 

16.05.2021 @ 23:41

« Previous 1 5 6 7 8 9 10 11 12 18 23 Next »