Fit Sports
logo
Projekt Evropské unie

Chcete zažít neuvěřitelné zážitky a spoustu zábavy ?

Tak právě pro Vás máme připravené následující kurzy

Neváhejte a přihlaste se na některou z aktivit

Návod k použití kolečkových bruslí

 • 1. Neprovádějte změny konstrukce kolečkových bruslí, které by mohly ovlivnit nebo zpochybnit jejich bezpečnost.

 • 2. Jezděte jen na cestách k tomu určených s tvrdým a rovným povrchem. Nepoužívejte brusle na hrubém a nečistém povrchu (štěrk, písek, kostky). Při jízdě berte ohled na ostatní občany a možné překážky ( terénní nerovnosti, obrubníky, předměty na zemi, lavičky, pouliční osvětlení atd.). Brusle doporučujeme používat s chrániči kolen, loktů, zápěstí a hlavy. Před každou jízdou zkontrolujte pevné přichycení chráničů a bruslí. Kvůli bezpečnosti.

 • 3. Jezděte rychlostí dle vašich jízdních schopností. Nezkoušejte často brzdit tak, jak jste zvyklí na běžných bruslích na ledě. Zničíte brzo kolečka. Brzdit je možno také krátkým obloukem, otočkou. Brzda bruslí slouží především k zabránění pádu v klidové pozici (podjetí nohou) a k případnému dobržďování.

 • 4. Při vyzouvání vysuňte pásky úplně mimo přezky a poté vyzouvejte. Při obouvání musí být jazyk vložen uvnitř vnitřní vložky, při nesprávném postupu může dojít k poškození jazyka.

 • 5. Přezky bruslí zapínejte postupně, nikoliv násilím. Při násilném zapínání by mohlo dojít k poškození přezek. Při utahování přezek musí být límce skeletu, na kterých jsou obě části přezek, srovnány do rovnoběžné pozice vůči sobě a při zapínání nesmí klást odpor jinak může dojít k poškození přezky.


 • 6. Při jakékoliv závadě je nutné přestat brusle ihned používat, aby nedošlo k jejich zničení a také k zranění bruslaře.

 • 7. Při nákupu je nutné zvolit odpovídající velikost kolečkových bruslí. Brusle si při koupi řádně vyzkoušejte. Zjistíte-li po koupi, že je bota velká a dochází při utahování k deformaci skeletu, je zapotřebí ji vypodložit vložkou (lze i vystřihnout z kartonu), tím dosáhnete toho, že brusle dobře sedí na noze a nedojde k poškození bruslí.

 • 8. Kolečka a ložiska tvoří důležitou část bruslí, proto je nutné těmto součástkám věnovat patřičnou pozornost při údržbě – mazání, čištění.

 • 9. Při častém používání dochází u levnějších typů bruslí k uvolnění ložisek a opotřebení koleček. Toto není překážkou k dalšímu používání bruslí. Doporučujeme eventuálně vyměnit ložiska a kolečka za kvalitnější v závislosti na míře vaší jezdecké dovednosti. Tyto díly požadujte po dodavateli původních in line bruslí.

 • 10. Je třeba si uvědomit, že jste si zakoupili brusle určené pro rekreační sportování.
 • Nadměrná zátěž (jízda ze schodů, skoky atd.) může vést k poškození bruslí. Toto upozornění se netýká typů bruslí určených k agresivnímu bruslení.

 • 11. Zásadně nebruslete v noci a při teplotě pod+10 C.

 • 12. Montáž a usazení (pozice) podvozku na skelet. Podvozek je připevněn na pomyslnou osu chodidla ( pozor – nezaměňovat s hranou vytvořenou při vstřikování skeletu do několikadílné formy, která nemusí být na této ose !) Není závadou je-li podvozek připevněn v toleranci + – 5 mm mimo tento pomyslný střed chodidla.

 • 13.Hliníkové podvozky jsou obecně hlučnější než PP podvozky. Hlučnost používaných bruslí je přímo úměrná době užívání (opotřebená kolečka a ložiska) a není důvodem k reklamaci.


Návod k ošetření kolečkových bruslí

 • 1. Brusle vyžadují pravidelné ošetřování a údržbu.

 • 2. V případě potřeby jakékoliv opravy doporučujeme svěřit brusle odbornému servisu.

 • 3. Ložiska po každé jízdě ošetřete olejem, který se používá na promazání šicích strojů či speciální olejem. Vnitřní botu + skelet po každé jízdě otřete hadříkem namočeným v mydlinové vodě a nechtě vyschnout při pokojové teplotě. Kolečka při sjetí zaměňujte v pořadí l s 3 , 2 se 4 a zároveň otočte o 180°.

 • 4. Před použitím zkontrolujte dotažení a správné vsazení všech matek a šroubů.

 • 5. Brusle či jejich části nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů, mohlo by dojít k nenávratnému zničení !

16.05.2021 @ 23:40

« Previous 1 6 7 8 9 10 11 12 18 23 Next »