Fit Sports
logo
Projekt Evropské unie

Chcete zažít neuvěřitelné zážitky a spoustu zábavy ?

Tak právě pro Vás máme připravené následující kurzy

Neváhejte a přihlaste se na některou z aktivit

Vyloučení člena - pozitivní prostředek stmelení týmu

Základní principem a podstatou pravidel ve sportu je především zabezpečení prevence vzniku možného zranění a zajištění plynulosti hry. Vyloučení pak má upozornit hráče, že podobný zákrok může soupeře zranit či negativně ovlivnit hru všech zúčastněných natolik, že pokračování v konkrétním chování, například faulování nebo zdržování, omezí a ohrozí ostatní účastníky. Podobný účinek má vyloučení člena z klubu.

Člen, který opakovaně nerespektuje pravidla klubu nabourává jeho plynulý chod případně může tím, že reprezentuje klub navenek svým nepřiměřeným chováním, ohrozit pověst této organizace. V těchto a jiných případech je institut vyloučení člena z klubu naprosto na místě. Kromě samotného vlivu vyloučení na konkrétního člena, má toto opatření po zkušenostech, velmi pozitivní dopad na ostatní. Nejenže dochází k uvědomění si jistých mantinelů a hranic ve svém chování, ale taktéž působí na zákonné zástupce, kteří pak více spolupracují a na hráče tak, že se lépe chovají jak v tréninkových jednotkách, tak zápasech.

Aby však došlo k tomuto uvědomění je nutné upozornit hráče i zákonné zástupce, že k vyloučení člena dochází (jak emailem, na www stránkách a FB, osobně nebo na pohovorech v tréninkových jednotkách) a také jim zdůraznit a vysvětlit důvody, tak aby došlo k prevenci podobného jevu v budoucnu.

A jaký vliv má vyloučení na dotyčného člena? Trest má jediný smysl; měl by mít pozitivní účinek v uvědomění si vlastního nevhodného či nepřiměřeného chování. To už však záleží na osobnosti každého, jak se k němu postaví. Tolerovat však opakované přestupky – vulgární chování, svévolné opuštění tréninku, neplacení příspěvků v termínech, neinformování o změnách zdravotního stavu, urážky ze stran zákonných zástupců – však nelze a po konzultaci s nadřízenými orgány ČSTV a ČFBU je nutné na toto chování jednoznačně poukázat a dotyčné potrestat. V případě, že se jedná dokonce o porušení společenských a právních norem, je pak nutné použít i krajní řešení a informovat orgány činné v trestním řízení.

12.04.2021 @ 13:38

« Previous 1 4 7 8 9 10 11 12 13 Next »