Fit Sports
logo
Projekt Evropské unie

Chcete zažít neuvěřitelné zážitky a spoustu zábavy ?

Tak právě pro Vás máme připravené následující kurzy

Neváhejte a přihlaste se na některou z aktivit

Pravidla pro závodní sportovce - florbalisty a stolní tenisty

TÝMOVÁ PRAVIDLA

 • 1) Buďte ohleduplní k jiným lidem, ve sportovních areálech vždy dospělé první pozdravte.
 • 2) Buďte dochvilní, na trénink i na utkání.
 • 3) Buďte slušní ke svým trenérům, spoluhráčům a rodičům.
 • 4) Respektujte se v týmu navzájem,i ty,kteří se od Vás odlišují.
 • 5) Podporujte spoluhráče, kteří mají problémy,nešetřete chválou,hraj pro tým a ne sám na sebe.
 • 6) Pomáhejte svým spoluhráčům hrát lépe.
 • 7) Buďte věrni týmu.
 • 8) Připusťte si vlastní chyby.
 • 9) Buďte příkladem pro ostatní.
 • 10) Připravte se tak, abyste udělali vše,co je ve Vašich silách.
 • 11) Respektujte pravidla hry a své soupeře.
 • 12) Respektujte rozhodčí.
 • 13) Přijměte prohru a vždy oceňte vítězství soupeře podáním ruky po skončení utkání.
 • 14) Buďte odvážní a přímí při prosazování správných věcí.
 • 15) Odpouštějte.
 • 16) Plňte si své povinnosti,kon­trolujte své chování.
 • 17) Buďte vytrvalí.
 • 18) Respektujte cizí majetek.
 • 19) Neužívejte návykové látky.
 • 20) Dodržujte zásady zdravé výživy.
 • 21) Respektujte trenéry a jejich pokyny.
 • 22) Buďte ohleduplní sami k sobě.


Kredo – tak jak se chováte na tréninku, tak se chováte i doma!

Vulgární hráči, projevující se nesportovním chováním, nerespektující spoluhráče a trenéry nemají v Clubu své místo.

12.04.2021 @ 15:43

« Previous 1 4 7 8 9 10 11 12 13 Next »