Fit Sports
logo
Projekt Evropské unie

Chcete zažít neuvěřitelné zážitky a spoustu zábavy ?

Tak právě pro Vás máme připravené následující kurzy

Neváhejte a přihlaste se na některou z aktivit

Proč si vybrat právě florbal?

Florbal se během dvacetileté existence v ČR dostal ze skupiny „malých sportů“ na absolutní vrchol. Dnes je jedničkou mezi halovými sporty, se svou padesátitisícovou členskou základnou je druhý co do počtu členů za fotbalem.


Zkusme se však obratem vrátit k odpovědi na otázky a „proč hrát“ či „ještě nehraješ“. Charakteristiky o dynamičnosti a rychlosti florbalu netřeba blíže specifikovat. Florbal si však získal srdce lidí díky své atraktivitě, navíc působí jednoduše a jako sport má stále statut neprofesionality, s níž je spojena absence korupce, bafuňářství a dalších negativních přívlastků. Florbal je i genderově korektní sport, o své slovo se totiž hlásí dívčí kategorie. Její progres není tak velký, jako je tomu u chlapeckých kategorií, ale i to může být otázkou času.

12.04.2021 @ 15:06

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 10 13 Next »